Furiosa: Câu Chuyện Từ Max Điên

Furiosa: Câu Chuyện Từ Max Điên

Actors:  Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Alyla Browne, George Shevtsov, Lachy Hulme Directors:  George Miller

Câu chuyện bắt đầu từ lúc Thế giới sụp đổ, Furiosa phải tự cứu lấy mình để trở về nhà. Một cuộc phiêu lưu hành động độc lập khốc liệt, tiền truyện về quái nữ đồng hành với Max Rockatansky.