Cửu Long Thành Trại: Vây Thành

Cửu Long Thành Trại: Vây Thành

Actors:  Louis Koo, , Raymond Lam, Terrance Lau, , Philip Ng Wan-Lung Directors:  Soi Cheang

Lấy bối cảnh những năm 1980, chàng thanh niên gặp rắc rối Chan Lok-kwun vô tình đi vào Thành phố có tường bao quanh, phát hiện ra trật tự giữa sự hỗn loạn của nó và học được những bài học quan trọng trong cuộc sống trên đường đi. Tại Walled City, anh trở thành bạn thân của Shin, Master thứ mười hai và AV. Dưới sự lãnh đạo của Cyclone, họ chống l...