tv-series-poster-1

Nữ Hoàng Nước Mắt

Actors:  Kim Soo-hyun, Kim Ji-won, Park Sung-hoon, Kwak Dong-yeon, Na Young-hee, Kim Jung-nan Directors:  Jang Young-woo, Kim Hee-won

Nữ hoàng cửa hàng bách hóa và hoàng tử siêu thị xoay xở với khủng hoảng hôn nhân, rồi tình yêu bắt đầu nảy nở trở lại theo cách kỳ diệu.