tv-series-poster-1

Hitler và bè lũ quốc xã: Phán xử ác quỷ

Actors:  William L. Shirer, Károly Kozma, Imre Csok, Balázs Kató, Soma Zámbori, Barnabás Bergendi Directors:  Joe Berlinger

Loạt phim tài liệu hấp dẫn về hành trình trỗi dậy, cai trị và kết cục của Adolf Hitler và Đức Quốc xã từ trước Thế chiến II, thảm họa Holocaust đến các phiên tòa ở Nuremberg.