tv-series-poster-1

Cõng Anh Mà Chạy

Actors:  Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee, Lee Seung-hyub, Jung Young-ju, Song Ji-ho Directors:  Kim Tae-yeob

Hành trình fangirl Im Sol quay ngược về quá khứ để thay đổi số mệnh bi thảm ở hiện tại của nam thần tượng mà cô yêu thích Ryu Sun Jae.