tv-series-poster-1

Bác Sĩ Chăn Gối

Actors:  , , , , Chaiwat Thongsaeng, Somlek Sakdikul Directors:  Pairach Khumwan, Kongdej Jaturanrasmee

Những năm 1970 ở Thái Lan, một bác sĩ da liễu bất ngờ bắt đầu thức tỉnh nhận thức diện rộng về tình dục sau khi trở thành Bác sĩ chăn gối, người phụ trách chuyên mục phá bỏ cấm kỵ.